100 yıl

Adr Araç Tehlike Etiketleri

Yazı Boyutu

ADR Araç Tehlike Etiketleri

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik
ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasını düzenleyen bir anlaşmadır. ADR'ye göre, tehlikeli madde taşıyan araçlar, taşıdıkları tehlikenin türünü ve ciddiyetini gösteren etiketler ve levhalarla donatılmalıdır.
ADR araç tehlike etiketleri, aşağıdaki tehlike sınıflarını gösterir:
Patlayıcılar: Patlama riski taşıyan maddeler.
Yanıcı gazlar: Hava ile karıştığında kolayca tutuşabilen gazlar.
Boğucu gazlar: Oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olabilecek gazlar.
Zehirli gazlar: Solunduğunda veya cilt ile temas ettiğinde zehirli etkiye sahip gazlar.
Yanıcı sıvılar: Kolayca tutuşabilen sıvılar.
Yanıcı katı maddeler: Kolayca tutuşabilen katı maddeler.
Kendi kendine yanan maddeler: Hava ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen maddeler.
Suyla temas ettiğinde zehirli gazlar çıkaran maddeler: Su ile temas ettiğinde zehirli gazlar çıkaran maddeler.
Oksitleyici/yakıcı maddeler: Yanmayı hızlandıran veya kolaylaştıran maddeler.
Organik peroksitler: Kolayca patlayabilen veya yanan maddeler.
Zehirli maddeler: Yutulduğunda, solunduğunda veya cilt ile temas ettiğinde zehirli etkiye sahip maddeler.
Bulaşıcı maddeler: Hastalık veya enfeksiyona neden olabilecek maddeler.
Radyoaktif maddeler: Radyasyon yayan maddeler.
Aşındırıcılar: Cilt, göz ve solunum yollarına zarar verebilecek maddeler.
Farklı tehlikeli maddeler: Yukarıdaki kategorilere girmeyen, ancak yine de tehlikeli olabilecek maddeler.
Çevreye zararlı maddeler: Çevreye zarar verebilecek maddeler.
ADR araç tehlike etiketleri, aşağıdaki bilgileri içerir:
Tehlike sınıfı numarası
Tehlike sembolü
Tehlikenin kısa açıklaması
Etiketsanati.com, ADR araç tehlike etiketleri de dahil olmak üzere her türlü iş güvenliği levhası ve etiketini üretmektedir. İstenilen ölçü ve tasarımda etiket siparişi verebilirsiniz.

ADR araç tehlike etiketleri, tehlikeli madde taşımacılığında güvenliği sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu etiketler, taşımacılık sırasında oluşabilecek riskleri azaltmaya yardımcı olur ve acil durumlarda müdahale ekiplerinin doğru şekilde müdahale etmesini sağlar.


 

Referanslarımız