100 yıl

ADR Etiketleri


ADR ETİKETLERİ (Avrupa Anlaşmasıyla Düzenlenen Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması) etiketleri, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında kullanılan standart etiketlerdir. İşte ADR etiketlerinin çeşitleri ve örnekleri

ADR ETİKETLERİ

(Avrupa Anlaşmasıyla Düzenlenen Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması) etiketleri, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında kullanılan standart etiketlerdir. İşte ADR etiketlerinin çeşitleri ve örnekleri:

Patlayıcılar Etiketi:


Örneğin: Patlayıcı maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Patlayıcı simgesi olan bir daire içerisinde "1" yazılır.
Yanıcı Gaz Etiketi:

Örneğin: Propan, bütan gibi yanıcı gazların taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Alev simgesi olan bir daire içerisinde "2" yazılır.
Boğucu Gaz Etiketi:

Örneğin: Karbondioksit, azot gibi boğucu gazların taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir çember içerisinde "2" ve altında "T" harfi bulunur.
Zehirli Gaz Etiketi:

Örneğin: Klor, hidrojen sülfür gibi zehirli gazların taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Siyah bir daire içerisinde "2" ve altında "T+" işareti bulunur.
Yanıcı Sıvılar Etiketi:

Örneğin: Benzol, benzin gibi yanıcı sıvıların taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Alev simgesi olan bir kare içerisinde "3" yazılır.
Yanıcı Katı Maddeler Etiketi:

Örneğin: Barut, fosfor gibi yanıcı katı maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Alev simgesi olan bir elips içerisinde "4" yazılır.
Zehirli Sıvılar Etiketi:

Örneğin: Pestisitler, asitler gibi zehirli sıvıların taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir üçgen içerisinde "6" yazılır.
Zehirli Katı Maddeler Etiketi:

Örneğin: Kurşun, arsenik gibi zehirli katı maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir üçgen içerisinde "6" ve altında "T+" işareti bulunur.
Oksitleyici Maddeler Etiketi:

Örneğin: Hidrojen peroksit, amonyum nitrat gibi oksitleyici maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir üçgen içerisinde "5.1" yazılır.
Organik Peroxidler Etiketi:

Örneğin: Metil etil keton peroksit, dibenzol peroksit gibi organik peroksidlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir üçgen içerisinde "5.2" yazılır.
Radyoaktif Maddeler Etiketi:

Örneğin: Radyoaktif izotoplar taşıyan malzemelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde radyasyon simgesi ve altında "7" yazılır.
Korozyon Yapan Maddeler Etiketi:

Örneğin: Sülfürik asit, hidroklorik asit gibi korozyon yapan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir elips içerisinde "8" yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi:

Örneğin: Tehlikeli madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "X" işareti ve altında "DANGEROUS GOODS" (Tehlikeli Maddeler) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Çevresel Tehlike):

Örneğin: Çevresel tehlike oluşturan tehlikeli madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS" (Çevresel Tehlikeli) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Kısmi Dolum):

Örneğin: Kısmi olarak doldurulmuş tehlikeli madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "PARTIALLY FILLED" (Kısmi Doldurulmuş) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Kalıntılar):

Örneğin: Tehlikeli madde kalıntılarını içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "RESIDUE" (Kalıntı) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (İnsan Sağlığı Tehlikesi):

Örneğin: İnsan sağlığını tehlikeye atan tehlikeli madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "HEALTH HAZARD" (Sağlık Tehlikesi) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Patlayıcı Tehlikesi):
Örneğin: Patlayıcı madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "EXPLOSIVE" (Patlayıcı) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Oksitleyici):
Örneğin: Oksitleyici madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "OXIDIZING" (Oksitleyici) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Toksik):
Örneğin: Toksik madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "TOXIC" (Toksik) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Radyoaktif):
Örneğin: Radyoaktif madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde üçgen bir sembol ve altında "RADIOACTIVE" (Radyoaktif) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Korozif):
Örneğin: Korozif madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "CORROSIVE" (Korozif) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerle Birlikte Taşıma Yasağı):
Örneğin: Tehlikeli maddelerle birlikte taşınması yasak olan paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir dikdörtgen içerisinde "PROHIBITED" (Yasak) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Karışması Tehlikesi):
Örneğin: Farklı tehlikeli maddelerin bir araya geldiği paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: İki yarı daire şeklinde sembol ve aralarında "X" işareti bulunur.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Ateşleme Noktası):
Örneğin: Ateşleme noktası düşük olan paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "FP" (Flashing Point) veya bir sıcaklık değeri (örneğin 23°C) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Yüksek Sıcaklıkta Yanma Tehlikesi):
Örneğin: Yüksek sıcaklıkta yanma tehlikesi olan paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "BT" (Burning Temperature) veya bir sıcaklık değeri (örneğin 200°C) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Yanıcı Olması):
Örneğin: Yanıcı madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "FLAMMABLE" (Yanıcı) veya "INFLAMMABLE" (Alevlenir) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Yanıcı Olmaması):
Örneğin: Yanıcı olmayan madde içeren paketlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "NON-FLAMMABLE" (Yanıcı Değil) veya "NON-INFLAMMABLE" (Alevlenmez) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Çevreye Zarar Verme Tehlikesi):
Örneğin: Çevreye zarar verebilecek maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde balık sembolü ve altında "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS" (Çevreye Zararlı) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Oksitleyici Maddeler):
Örneğin: Oksitleyici özellik gösteren maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "OX" veya "OXIDIZING" (Oksitleyici) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Toksik Maddeler):
Örneğin: Solunum yoluyla veya temas yoluyla zararlı etkileri olan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "T" veya "TOXIC" (Zehirli) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Radyoaktif Maddeler):
Örneğin: Radyoaktif özellik gösteren maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Sarı bir dikdörtgen içerisinde "RADIOACTIVE" (Radyoaktif) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Korozif Maddeler):
Örneğin: Metalleri veya diğer malzemeleri aşındırma özelliği olan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "C" veya "CORROSIVE" (Korozif) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Asit Maddeler):
Örneğin: Asit özellik gösteren maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ACID" (Asit) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Alkali Maddeler):
Örneğin: Alkali özellik gösteren maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ALKALI" (Alkali) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Zararlı Maddeler):
Örneğin: Çevreye zarar verici etkilere sahip maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ENV" veya "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS" (Çevreye Zararlı) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Rahatsız Edici Maddeler):
Örneğin: Kokuya, tatsızlığa veya rahatsız edici etkilere sahip maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "IRRITANT" (Rahatsız Edici) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Tehlikeli Maddelerin Karışması):
Örneğin: Farklı tehlikeli maddelerin bir araya gelerek reaksiyona girmesine neden olabilecek maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "MIX" veya "MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES" (Karışık Tehlikeli Maddeler) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Kriyojenik Maddeler):
Örneğin: Çok düşük sıcaklıklarda katılaşan veya buharlaşan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Mavi bir dikdörtgen içerisinde "CRYOGENIC" (Kriyojenik) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Yüksek Sıcaklık Maddeleri):
Örneğin: Yüksek sıcaklıklarda patlayıcı veya yanıcı etkisi olan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "HT" veya "HIGH TEMPERATURE" (Yüksek Sıcaklık) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Organik Peroxidler):
Örneğin: Yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahip organik peroksit maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ORGANIC PEROXIDE" (Organik Peroksit) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Asitler):
Örneğin: Kuvvetli asitlerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ACID" (Asit) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Alkoller):
Örneğin: Yanıcı alkollerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "ALCOHOL" (Alkol) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Manyetik Maddeler):
Örneğin: Manyetik etkisi olan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Sarı bir dikdörtgen içerisinde "MAGNETIC" (Manyetik) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Radyoaktif Maddeler):
Örneğin: Radyoaktif maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Turuncu bir dikdörtgen içerisinde radyasyon sembolü ve "RADIOACTIVE" (Radyoaktif) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Oksitleyici Maddeler):
Örneğin: Yanıcı maddelerin yanında tehlikeli tepkimelere yol açabilecek oksitleyici maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Bir daire içerisinde "OXIDIZING" (Oksitleyici) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Toksik Maddeler):
Örneğin: Solunması veya teması sonucu zararlı etkilere neden olan maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Siyah bir dikdörtgen içerisinde "TOXIC" (Toksik) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (İnfektif Maddeler):
Örneğin: İnsanlarda veya hayvanlarda hastalıklara neden olabilen enfektif maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Beyaz bir dikdörtgen içerisinde siyah bir simge ve "INFECTIOUS SUBSTANCE" (Enfektif Madde) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Dondurucu Sıcaklıklar):
Örneğin: Dondurucu sıcaklıklarda saklanması gereken maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Mavi bir dikdörtgen içerisinde buz kristalleri simgesi ve "DANGEROUSLY COLD" (Tehlikeli Soğuk) yazılır.
Tehlikeli Maddeler İçeren Paketler Etiketi (Sıcak Maddeler):
Örneğin: Yüksek sıcaklıklarda tutulması gereken maddelerin taşındığı araçlarda kullanılır.
İşareti: Turuncu bir dikdörtgen içerisinde ateş simgesi ve "HOT" (Sıcak) yazılır.
  1. Patlama Tehlikesi (Patlayıcılar): Bu simge, patlama riski taşıyan maddeleri temsil eder. İki çaprazlama içeren bir daire şeklindedir.

  2. Alev Simgesi (Yanıcı Gazlar ve Yanıcı Sıvılar): Bu simge, yanıcı gaz veya yanıcı sıvı maddeleri temsil eder. Bir alev şeklindeki bir semboldür.

  3. Gaz Silindiri (Sıkıştırılmış Gazlar): Bu simge, sıkıştırılmış gazların taşındığını gösterir. Genellikle silindir şeklinde bir semboldür.

  4. Çevre Tehlikesi (Zehirli Maddeler): Bu simge, çevreye zarar verebilecek zehirli maddeleri temsil eder. Bir ağaç üzerine damla şeklindeki bir semboldür.

  5. Tepkime Tehlikesi (Oksitleyiciler): Bu simge, yanıcı maddelerle reaksiyona girebilecek oksitleyici maddeleri temsil eder. İki çaprazlama içeren bir daire şeklindedir.

  6. Zararlı Madde (Toksik Maddeler): Bu simge, insan sağlığına zararlı veya zehirli maddeleri temsil eder. Bir iskelet sembolü üzerine bir daire şeklindeki bir semboldür.

  7. Patlayıcı Madde (Dondurucu Sıcaklıklar): Bu simge, dondurucu sıcaklıklarda patlama riski taşıyan maddeleri temsil eder. Genellikle bir buz kristali sembolüyle birlikte kullanılır.

  8. Yanıcı Katı Madde: Bu simge, yanıcı katı maddeleri temsil eder. Bir alev sembolü içeren bir daire şeklindedir.


Patlayıcılar etiketleri, Yanıcı Gaz etiketleri, Boğucu Gaz etiketleri, Zehirli Gaz etiketleri, Yanıcı Sıvılar etiketleri, Yanıcı Katı Maddeler etiketleri, Oksitleyici Maddeler etiketleri, Toksik Maddeler etiketleri, Enfektif Maddeler etiketleri, Dondurucu Sıcaklıklar etiketleri ,Sıcak Maddeler etiketleri

Referanslarımız